panesferrer5
ADIMINISTRACIÓN DE ALQUILERES

ADMINISTRACIÓ DE LLOGUERS

 • Gestionem el seu patrimoni de lloguers per obtenir el màxim rendiment.
 • Analitzem els contractes d’arrendament i els assessorem en tot e procés de les revisions i renovacions.
 • Treballem pro activamente el control comptable, jurídic i tècnic de l’immoble.
 • Busquem i seleccionem el millor arrendatari per la propietat.
panesferrer3

ASSESSORIA LABORAL-FISCAL

 • Nòmines
 • Contractes laborals
 • Tributs d’autònoms i d’empreses
 • Tramitació d’escriptures
DEPARTAMENTO JURÍDICO

DEPARTAMENT JURÍDIC

 • Consultoria  i gestió del patrimoni familiar
 • Assessorament professional en tot el procés de compra-venda
 • El millor pla de preparació per la successió de les propietats
 • Contractes d’arres
 • Anàlisi de les inscripcions registrals
 • Modificació i cancelació de les càrregues del registre
 • Representació i defensa en assumptes immobiliaris
panesferrer5

COMPRAVENDA I LLOGUER

 • L’aconsellem en tot el procés d’adquisició o venda de l’immoble, des de la comercializació, l’informe de càrregues registrals, el preu de mercat, les visites, el reporting de la propiedad, la firma davant notari, el càlcul dels impostos i fins a la inscripció registral.
 • Seleccionem el millor arrendatari per la propietat i també li presentem la millor finca per vivenda o per negoci.
panesferrer1

ADMINISTRACIÓ COMUNITATS

 • Optimitzem els costos.
 • Assistència lletrada a Juntes.
 • Pressupostos i liquidacions
 • Convocatòries i actes
 • Control de proveidors
 • Comptabilitat al dia a disposició del propietari
panesferrer

MEDIADORS EN ASSEGURANCES

 • Revisió de les condicions de l’assegurança
 • Contratació de la millor assegurança per la seva propietat
 • Control de les clàusules dels contractes d’assegurança
 • Gestió de reclamacions / indemnitzacions